Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Token e-Belge Yedekleme, Gönderme ve Fatura Formatı | Token E-Commerce

Token e-Belge Yedekleme, Gönderme ve Fatura Formatı

Özel entegratör yöntemi ile e-Fatura kullanan mükelleflerin Token’ı tercih etmeleri durumunda gelen ve giden tüm faturaları gelişmiş altyapımızda güvenli olarak saklanır. (Bu saklama Token Özel Entegratör müşterisi olunduğu süre boyunca 10 yıl geriye dönük olarak sağlanır.)

Oluşan e-Arşiv fatura raporlarınız sistem tarafından içinde bulunduğunuz günü takip eden gün içinde otomatik olarak gönderilecektir.

GİB’in e-Arşiv sorgulama adresini kullanabilirsiniz.

Hayır, GİB’in açıklamasına göre e-Arşiv faturası üzerinde reklam veya tanıtıcı bilgilere yer verilemez.

GİB tarafından e-Fatura, e-Arşiv Fatura uygulamalarında düzenlenen belgelerde “Karekod” bulunmasına ilişkin açıklamaları içeren Karekod Standardı Kılavuzu yayınlanmıştır. Buna göre Karekod ilgili elektronik belgenin sağ üst köşesinde yer almalıdır.

GİB’in açıklamasına göre e-Arşiv seri numarası ile e-Fatura seri numarası birbiri ile aynı olamaz. e-Arşiv seri numarası da e-Fatura gibi 16 karakterden oluşuyor; ilk 3 karakter mükellefin belirleyip değiştirebileceği numaralar, sonrasında yıl ve sıralı artan bir numara gelmektedir.