Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

e-Belge ile İlgili Genel Konular | Token E-Commerce

e-Belge ile İlgili Genel Konular

e-Fatura; veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen ve yürürlüğe konan, bir faturada yer alması gereken bilgileri içeren, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. e-Fatura belgesi yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt üzerinde düzenlenen faturalar ile aynı hukuki haklara ve geçerliliğe sahiptir. e-Fatura; faturalarınızı elektronik ortamda düzenleyebilme, iletebilme ve saklayabilme imkânı sunan sistemdir.

e-Fatura mükellefi, elektronik fatura kesmekle yükümlü olan işletmelerdir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirli aralıklarla yayımlanan tebliğler ile duyurulan koşullar ve sınırlandırmalar çerçevesinde e-Fatura uygulamasını kullanmak ile ilgili yükümlülük (mükellefiyet) belirlenir. GİB’in yayımladığı Mükellefiyet Şartları için tıklayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğ için tıklayınız.

• Faturalar elektronik ortama taşındığı için kâğıt, baskı, kargolama ve arşivleme gibi faturalama maliyetleri ve operasyonel yük ortadan kalkar.
• Faturalama ve muhasebe süreçlerinde hız artar, dolayısı ise zamandan tasarruf sağlanır.
• Faturalar güvenilir bir şekilde dijital ortamda 10 yıl süre ile saklanır ve istediğiniz zaman anında erişilebilir olur, hem klasörlenmiş arşivler ortadan kalkacağı için yer açısından hem de faturaları koruma açısından daha avantajlıdır.
• Elektronik ortamdaki anlık ve otomatik veri kayıtları ile hata oranı minimuma iner.
• Kâğıt kullanım oranının inmesiyle yüzbinlerce ağacın kesilmesi engellenir.
• Kurumsal kimlik kazandırarak müşterilerin bakış açılarını olumlu yönde etkiler.

e-Fatura uygulamasına geçtikten sonra e-Fatura mükelleflerine e-Fatura, e-Fatura sistemine dahil olmayan firmalara ise e-Arşiv Fatura olarak gönderilmesi gerekmektedir. Bu nedenle fatura alıcısının sisteme dahil olup olmadığının kontrolü fatura oluşturulmadan önce mükellef tarafından yapılmalıdır.

e-Fatura uygulamasına geçiş yaptıktan sonra, e-Fatura kullanıcılarına Kâğıt Fatura düzenlenmesi söz konusu değildir. Sadece ilk geçiş tarihinden itibaren 7 gün opsiyon süresi ile kâğıt fatura düzenlenebilmesi mümkündür.

e-Fatura, kâğıt ortamındaki “fatura” belgesi ile aynı niteliklere sahip olan, bir faturada yer alması gereken bilgileri içeren, satıcı ve alıcı arasındaki iletimde güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. e-Arşiv fatura, elektronik fatura olup, e-Fatura uygulaması kapsamı dışında kalan kurum ve kişilere düzenlenen elektronik belgelerdir.

Gönderilen tüm UBL fatura, uygulama ve sistem yanıtları, zarf denilen bir taşıyıcı elektronik belge içerisinde taşınmaktadır. Tüm zarflarda gönderici-alıcı bilgilerinin (VKN-TCKN ve Etiketler) yanında, zarfın tanımlayıcı numarası (UUID-Universal Unique Identifier) ve oluşturulma zamanı gibi bilgiler bulunmaktadır.

Fatura veya uygulama yanıtı içeren zarflara, GİB ve alıcı sistemler tarafından gönderilen ve zarfın o sistemdeki işlem durumunu koduyla birlikte taşıyan E-Fatura uygulamasına özel sistemsel mesajlardır. Bir fatura ya da uygulama yanıtının GİB’den geçip son kullanıcı tarafından başarıyla alındığı bilgisi bu belgelerin gönderici sistemine aktarılır.