Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

KOBİ Hibe Destekleri Nelerdir? Hibe Desteğine Nasıl Başvurulur?

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler yani kısaca KOBİ’ler, gelişim ve büyüme dönemlerinde finansman desteğine ihtiyaç duyabiliyorlar. Bu noktada devlet hibe ve krediler ile KOBİ’lere destek sunuyor. Tabii bu desteklerin belirli şartları var. Yine de birçok KOBİ ve esnaf, bu desteklerden faydalanabiliyor. Peki, KOBİ destekleri ne kadar ve KOSGEB hibe başvurusu nasıl yapılır?

KOBİ Hibe Desteği Nedir?

Bir devlet iştiraki olan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından KOBİ’lere çeşitli maddi destekler sağlanıyor. KOSGEB hibe kredileri geri ödemesiz olarak veriliyor. Yani hibe desteği alan işletmeler geri ödeme yapmıyor. Bununla birlikte KOSGEB tarafından esnek ödeme planı olan, ertelemeli ve faizsiz krediler de veriliyor.

KOSGEB Destekleri Nelerdir?

KOSGEB destekleri hibe ve kredi olarak iki ana başlık altında değerlendiriliyor. Bu destekler girişimcilikten teknolojiye, finansmandan iş birliğine, gelişimden yurt dışı pazarına kadar birçok alanda veriliyor. Yani KOBİ’ler sadece kuruluş sırasında değil; gelişim, büyüme, ortaklık ve benzeri birçok proje için de desteklere başvurabiliyor.

KOSGEB KOBİ desteklerinden bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

 • KOBİ Finansman Desteği
 • KOBİ Soğuk Zincir Desteği
 • KOBİ Enerji Verimliliği Desteği
 • KOBİ İşletme Geliştirme Desteği
 • KOBİ İş Birliği Desteği
 • KOBİ Gelişim Desteği
 • KOBİ Yurt Dışı Pazar Desteği
 • KOSGEB Girişimci Desteği
 • KOSGEB Kadın Girişimci Desteği
 • KOSGEB Mikro ve Küçük İşletme Desteği

Şimdi, KOSGEB tarafından açıklanan ve 2024 yılında geçerli olan bu desteklere biraz daha yakından bakalım.

KOBİ Finansman Desteği Ne Kadar? (2024)

kobi


KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin bankalardan kullandıkları kredileri geri ödemekte zorlanmamaları için oluşturulmuş bir hibe programıdır. Bu destek ile işletmelere faiz/kâr payı desteği sağlanıyor. Böylece KOBİ’ler, uygun koşullarda kredi çekmiş oluyor.

KOBİ’ler bu desteğe işletme, makine - teçhizat ve acil destek kredisi çektiklerinde başvurabiliyor. KOSGEB Finansman Destek Programı üst limitleri ise şöyle:

İşletme Türü Kredi Türü Kredi Üst Limiti Azami Vade
Girişimci İşletmeler İşletme Kredisi 50.000 TL 18 ay
Girişimci İşletmeler Makine Teçhizat Kredisi 50.000 TL 36 ay
KOSGEB Girişimcileri İşletme Kredisi 300.000 TL 36 ay
Teknolojisini Ticarileştiren İşletmeler (Finansal Kiralama) Makine Teçhizat Kredisi 2.500.000 TL 36 ay
Bölgesel ve Sektörel Öncelikli İşletmeler İşletme Kredisi 2.500.000 TL 36 ay
Acil Destek Kredisi İşletme Kredisi KOSGEB İcra Komitesince belirlenir. 36 ay


KOBİ Soğuk Zincir Desteği Ne Kadar? (2024)

Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı kapsamında da işletmelere krediler için faiz ve kâr payı desteği sunuluyor. KOBİ’ler, finansal kiralama yöntemiyle aldıkları frigofirik kasa ve soğuk hava üniteleri için 10 puan ve 750.000 TL limitli geri ödemesiz hibe alabiliyor.

KOBİ Enerji Verimliliği Desteği Ne Kadar? (2024)

KOSGEB, Enerji Verimliliği Destek Programı ile bu alanda atılımlar yapan küçük ve orta ölçekli işletmelere destek veriyor. Bu programda verilen geri ödemesiz destek tutarları şöyle:

 • Verimlilik Artırıcı Giderler Desteği: 900.000 TL’ye kadar %50 oranında destek
 • Enerji Etüt Hizmeti Desteği: 30.000 TL’ye kadar %75 oranında destek
 • Elektrik Motorları Değişim Giderleri Desteği: Enerji tüketim miktarına göre 200.000 TL ve 400.000 TL’ye kadar %75 oranında destek
 • Elektrik Motorları Etüt Hizmeti Desteği: Enerji tüketim miktarına göre 5.000 ve 10.000 TL’ye kadar %100 oranında destek

KOBİ İşletme Geliştirme Desteği Ne Kadar? (2024)

KOSGEB, küçük ve orta boyutlu işletmelere, rekabet güçlerini ve ekonomideki paylarını artırmaları için işletme geliştirme desteği veriyor. Program kapsamında, geri ödemesiz ve %60 oranında destek verilecek kalemler şu şekilde:

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı Hibe Tutarları (2024)
Teknik Danışmanlık Desteği 50.000 TL
Model Fabrika Desteği 100.000 TL
Bağımsız Değerlendirme Desteği 20.000 TL
Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği 80.000 TL
Test ve Analiz Desteği 300.000 TL
Belgelendirme Desteği 300.000 TL
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 100.000 TL
Tasarım Desteği 75.000 TL
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 150.000 TL
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 90.000 TL
Yurt İçi Fuar Desteği 100.000 TL
Afet Dönemi Proje ve Yapım Maliyeti Desteği 1.000.000 TL
Afet Dönemi İşletme Desteği 75.000 TL
Yalın Dönüşüm Desteği 200.000 TL
Afet Dönemi Yaşam Alanı Desteği 300.000 TL
Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Desteği 20.000 TL

 

KOBİ İş Birliği Desteği Ne Kadar? (2024)

KOBİ devlet desteklerinin bazıları oldukça yüksek tutarlarda veriliyor. Bunlardan bir tanesi de iş birliği desteği. KOBİ’ler birbirleriyle ya da daha büyük işletmelerle ortak olarak yürüttükleri işler için 750 bin TL’den 10 milyon TL’ye kadar destek alabiliyor. Bu destekler, kısmi geri ödemeli olarak veriliyor. Yani verilen desteğin sadece bir kısmı geri ödeniyor. Desteklenecek proje konuları ise şöyle:

 • Kalite, verimlilik, kapasite ve ürün çeşitliliğini artırmak için yapılan ortak üretim
 • Pazar talebini karşılamak için yapılan ortak ürün ve hizmet geliştirmeleri
 • Ürün veya hizmet kalitesini artırmak için kurulan ortak laboratuvar
 • Marka imajı yaratma ve pazar payı yükseltme için yapılan ortak pazarlama
 • Kabiliyet ve beceri gelişimi için yapılan iş birlikleri
 • Karşılıklı fayda, rekabet avantajı ve maliyet düşürücü etki yaratan ortak projeler

KOBİ Gelişim Desteği Ne Kadar? (2024)

KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL), ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda yürütülen projelerin özelinde uygulanan bir programdır. Bu destek, KOSGEB tarafından yapılan proje çağrılarına katılım gösteren işletmelere veriliyor. Proje çağrı konusu ise dönemsel olarak değişiyor. Program kapsamında 2 milyon liraya kadar destek sağlanıyor.

KOBİ Yurt Dışı Pazar Desteği Ne Kadar? (2024)

KOSGEB, yurt dışına açılmak isteyen küçük ve orta ölçekli işletmeleri de destekliyor. Yurt dışı pazar desteği programında KOBİ’ler, 8 aydan 24 aya kadar süresi olan projeleri için 300.000 TL’ye kadar destek alabiliyor. Bu destek, %70 geri ödemesiz olarak veriliyor. Yani 300.000 TL destek alan bir işletme, sadece 90.000 TL geri ödeme yapıyor.

KOSGEB Girişimci Desteği Ne Kadar? (2024)

kobi2


KOSGEB’in en çok rağbet gören programlarından biri de girişimci desteğidir. Girişimcilik desteklerinden kendi işini kurmak isteyenler faydalanabiliyor. Ayrıca girişimci destekleri tamamen hibe olarak veriliyor, geri ödeme yapılmıyor. Bu noktada destek paketleri “geleneksel girişimci” ve “ileri girişimci” olarak ikiye ayrılıyor.

Geleneksel Girişimci Destek Programı:

 • Kuruluş desteği: Gerçek kişilere 5.000 TL, sermaye şirketi işletmelere 10.000 TL
 • Performans desteği: 4(a) kapsamındaki personeller için hesaplanan prim gün sayısına göre 5.000 TL ile 20.000 TL arası
 • Sertifika desteği: 5.000 TL

İleri Girişimci Destek Programı:

 • Kuruluş desteği: Gerçek kişilere 5.000 TL, sermaye şirketi işletmelere 10.000 TL
 • Makine, teçhizat ve yazılım desteği: Teknoloji seviyesi düşük-orta olanlar için 100.000 TL, orta-yüksek olanlar için 200.000 TL, yüksek olanlar için 300.000 TL
 • Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği: 10.000 TL
 • Performans desteği: 4(a) kapsamındaki personeller için hesaplanan prim gün sayısına göre 5.000 TL ile 20.000 TL arası
 • Sertifika desteği: 5.000 TL

İleri Girişimci Destek Programı kapsamında verilen makine, teçhizat ve yazılım desteğinin oranı %75. Yerli malı makine, teçhizat ve yazılım kullanıldığı takdirde ise destek oranı %90’a çıkıyor.

KOSGEB Kadın Girişimci Desteği Ne Kadar? (2024)

KOSGEB tarafından sadece kadınlara özel bir girişimcilik desteği verilmiyor. Fakat verilen desteklerin tümünde, kadınlara özel ayrıcalıklar tanınıyor. Girişimcinin kadın olması durumunda verilen destekler 5.000 TL veya 20.000 TL gibi tutarlarda artıyor. Yani hemen her programda kadınlara daha fazla destek veriliyor.

Kadınlara tanınan ayrıcalıklar genç, engelli, gazi ve birinci derece şehit yakınlarına da tanınıyor.

KOSGEB Mikro ve Küçük İşletme Desteği Ne Kadar? (2024)

KOSGEB tarafından mikro ve küçük işletmelere de destek veriliyor. Pandemi döneminin etkilerini azaltmaya yönelik verilen bu destek günümüzde de devam ediyor. KOSGEB kredi desteği ile mikro ve küçük işletmelerin (MKİ) personel giderleri karşılanıyor. Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı kapsamında yeni istihdam edilen personeller için 6 aylık iki dönemde toplamda 125.000 TL destek veriliyor.

Geri ödemeli olarak verilen bu destek için faiz ve komisyon tahsil edilmiyor. Yani işletmeler ne kadar destek alırlarsa o kadar geri ödeme yapıyor. Ödemeler desteğin alındığı tarihten 24 ay sonra başlıyor ve 4’er aylık 6 taksitte yapılıyor.

KOSGEB Geri Ödemesiz Destek Ne Kadar? (2024)

kobi3


KOSGEB, birçok alanda KOBİ hibe desteği sunuyor. KOSGEB hibelerinin çok ilgi görmesinin sebeplerinden biri, geri ödemesiz olması. Bu desteklerden faydalanmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. KOSGEB geri ödemesiz destek tutarları ise faydalanılan programa göre belirleniyor. Söz konusu tutarlar 50.000 bin TL ile 2 milyon TL arasında değişiyor.

KOSGEB Başvurusu Nasıl Yapılır?

KOSGEB’in verdiği desteklere başvuru yaparken çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü her bir programın kendine göre şartları ve detayları bulunuyor. Yine programa ve sektöre göre değişen bazı belgelerin ibraz edilmesi de zorunlu tutuluyor. Dolayısıyla başvuru öncesi KOSGEB’in ”Destekler” sayfasını ziyaret ederek ilgilendiğiniz desteğin başvuru şartlarına ve gerekli belgelere göz atmanız gerekiyor.

Token Uzman İçerik Yazarları

Yazar Avatarı

Token, 2018 yılında Koç Holding bünyesinde kurulmuştur. Token, Türkiye'nin lider ödeme sistemi platform sağlayıcısı olarak fiziksel ödeme cihazları ve dijital ödeme çözümleri sunar. Token’ın uzman yazar ekibi, ödeme sistemleri, finansal teknoloji, perakende çözümleri ve bankacılık gibi alanlarda kapsamlı bilgi birikimiyle güvenilir kaynaklardan analizler yaparak bilgilendirici içerikler üretir.