Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Token ile 800.000 Aktif Ödeme Cihazı Nasıl Sorunsuz Çalışıyor?

Beko yazar kasa POS cihazlarının kesintisiz çalışması Türkiye için hayati öneme sahip. Bu nedenle Test ve Onay ekibimiz, 800.000'den fazla Beko cihazının sorunsuz çalışmasını garanti etmek için çalışıyor. Teknolojiyi yakından takip eden ekibimiz ile her güncelleme öncesi ayrıntılı testler yaparak hataları erken teşhis ediyor ve hem işletme sahibi hem de müşterileri için olası kayıpların önüne geçiyoruz.

Sahada 800.000 Aktif Cihaz: Kesintisiz Hizmette Token Farkı

Sahada 800.000 Aktif Cihaz


Teknoloji çağında, iş dünyasının en büyük önceliklerinden biri müşterilere kesintisiz ve problemsiz hizmet sunmaktır. Bu gerçek, özellikle Türkiye'deki birçok işletme ve esnaf için yazar kasa POS cihazlarının hatasız bir şekilde işlemesinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Yazar kasa POS cihazları, adından da anlaşılabileceği üzere yazar kasa işlevlerinin yanı sıra kredi kartı işlemlerinin yapıldığı POS terminalleri olarak da kullanılırlar. Herhangi bir kesinti veya arıza, işletme sahipleri ve müşteriler için olumsuz sonuçlar doğurabilir, hatta telafisi mümkün olmayan ciddi finansal kayıplara neden olabilir.

Sahada aktif olarak çalışan 800.000'den fazla Beko markalı yazar kasa POS cihazımızın sorunsuz çalışması, Türkiye'deki perakende ve hizmet sektörlerinin ticari yaşamının sürdürülebilirliği ve dolayısıyla ekonominin canlılığı için kritik bir öneme sahiptir.

Türkiye'deki perakende ve hizmet sektörlerindeki alışveriş ödemelerinin büyük bir kısmı kredi kartı ile yapılıyor ve bu alışverişlerden doğan KDV'nin kayıt altına alınması gerekiyor. Bu detayları göz önüne aldığımızda, 800.000'den fazla Beko yazar kasa POS cihazının hizmetlerinde meydana gelebilecek herhangi bir kesintinin işletme sahipleri ve ilgili devlet kurumu için ciddi finansal kayıplara yol açabileceğini kolayca anlayabiliriz.

Türkiye genelinde bu kadar kritik bir rol üstlenen Beko yazar kasa POS cihazlarının sorunsuz ve neredeyse tüm kritik hatalardan arındırılmış bir şekilde çalışmasını; Token olarak bünyemizde kurduğumuz Ar-Ge, Test ve Onay ile Çözüm Merkezi ekiplerimizin üstün ve özverili çalışmaları sağlıyor. Token'ı Beko markasıyla pazarda lider kılan bu başarının sürekliliğini sağlayan en önemli etkenlerden biri ise şüphesiz Test ve Onay ekibimizdir.

Test Uzmanlarından Oluşan Test ve Onay Ekibimiz

Test ve Onay ekibimiz; teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, ayrıntılara dikkat eden, otomasyonu benimseyen mükemmeliyetçi test uzmanlarından oluşuyor. Ancak bu başarının ardındaki gerçek sır, yılların birikimi ve deneyimi ile oluşturulmuş 4.000'den fazla test senaryosuna dayalı titiz testlerdir.

Test ve Onay ekibimiz, her güncelleme veya yeni tasarım öncesinde bir dizi ayrıntılı test ve kritik görevi yerine getirerek bu başarının korunmasını sağlar. Ekibimizin yaptığı detaylı testler sayesinde her yazılım güncellemesi öncesinde ve donanım değişikliği aşamasında hataları erken teşhis ediyor ve sorunların giderildiğinden emin oluyoruz. Böylece son kullanıcının hatasız deneyiminin devamını ve işletmelerin faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmelerini sağlıyoruz.

Farkımız Ayrıntılarda Gizli

Farkımız Ayrıntılarda


Sahada günlük olarak kullanılan cihazların sorunsuz çalışmasının arkasındaki süreci daha iyi anlamak için herhangi bir yazılım güncellemesi öncesinde Test ve Onay ekibimiz tarafından yerine getirilen bazı kritik testlere örnekler verelim.

Test Acceptance Check (TAC): Otomatize olarak paylaşılan yeni yazılım sürümünün konfigürasyon kontrolü yapılır ve release notları ile karşılaştırılır. Sonuç olumluysa yazılım sürümü teste kabul edilir.

Smoke Testing: Ana özelliklerin kontrolünü içeren genel ve hızlı bir testtir. Detaylı test için smoke test sonuçlarının olumlu olması gerekir.

Functional Testing: Yazılımın belirli işlevlerini doğrulamak için otomasyon ile yapılan testlerdir. Özellikle kullanıcı beklentilerine uygunluğu kontrol edilir.

Performance Testing: Sistem performansının değerlendirilmesi için yapılan, genellikle otomasyon içeren yük ve stres testleridir.

Regression Testing: Yazılım üzerinde yapılan herhangi bir değişiklik sonrası, daha önce çalışan işlevlerin hala düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etme amacıyla yapılan testlerdir.

Usability Testing: Yazılımın kullanıcı dostu olup olmadığını ve kullanıcı deneyimini ne kadar iyi sağladığını değerlendirmek için yapılır.

User Acceptance Testing (UAT) / Pilot Application: Tüm testleri pozitif sonuçlanmış yazılımlar onaylanmadan önce son kullanıcı testlerine tabi tutulurlar. Pilot uygulama olarak da adlandırılan bu çalışma, tüm testlerden başarıyla geçmiş yazılımın belirli bir grup son kullanıcıyla kontrol edilmesini içerir.

Test ve Onay ekibimizin uyguladığı bu detaylı testler ve kontroller, her yeni yazılım güncellemesi veya tasarım değişikliği öncesinde hataların erken teşhis edilmesini ve düzeltilmesini sağlar. Hatalı yazılım ve ürünlerin sahaya sürülüp son kullanıcılarla buluşması Test & Onay ekibimiz tarafından bu şekilde engellenmiş olur.

Başarının Garantisi Test & Onay

Kısacası sahadaki 800.000 aktif cihazımızın hatasız çalışmasının devamlılığı büyük ölçüde Test ve Onay ekibimize emanettir. Bu ekip, teknolojiyi yakından takip ederek daha sofistike metotlar ile sürekli kendini yenileyip geliştirerek ve mükemmeliyetçi yaklaşımla çalışmaya devam ederek sahadaki ürün başarısının garantisi olmaya devam edecektir.

Cihazlarımızda kesintisiz bir şekilde çalışan platform ve yazılımların gelişim süreci için Platform ve Yazılım Geliştirme Stratejilerimiz’e de göz atabilirsiniz.