Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Platform ve Yazılım Geliştirme Stratejilerimiz

Token Finansal Teknolojiler, temel olarak mali ve ödeme işlemlerini tek bir platformda birleştiren şirkettir. Ana iş modelimiz kapsamında mükelleflerin mali yükümlülüklerini ve raporlamalarını yerine getirirken ödeme ve finansal servislere ulaşmalarını da sağlıyoruz. Token Finansal Teknolojiler olarak tüm bu müşteri deneyimini ürün ve hizmet platformları ile destekliyoruz.

Finansal servislere erişimi daha kısıtlı olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin mali problemlerine yönelik çözümler geliştiriyor, sektörde ölçek ekonomisini yaratabilmek adına da çeşitli yenilikler sunuyoruz.

Token olarak teknoloji alanında ve tüketicilerin alışveriş deneyimlerindeki değişen trendleri, regülasyonları, endüstriyel rekabeti ve sürdürülebilirlikle ilgili etki edebileceği konuları sürekli analiz ediyoruz. Bu analizler doğrultusunda mali ve ödeme platformlarına paralel olarak mevcut ürünlerin sürekliliğini sağlayan yeni hizmetler oluşturmaya devam ediyoruz.

Token yazılım ekibimizin amacı ise şirket stratejilerini destekleyen ve stratejilere yön veren yazılım platformları oluşturmak.

Token Yazılım Platformları ve Hizmetleri

Token Finansal Teknolojiler olarak sunduğumuz platformlar, TokenOS işletim sistemi ile operasyonel servisleri içeren yazar kasa POS platformu ve bulut tabanlı ticaret platformu olan TokenX olarak sıralanıyor.

TokenOS İşletim Sistemine Sahip Yazar Kasa POS Platformu

Bu platformu oluşturan birinci kritik bileşen, TokenOS isimli işletim sistemidir. TokenOS işletim sistemi, yazar kasa POS cihazlarının üzerindeki ödeme uygulamalarının, ulusal ve uluslararası yazılım güvenliği garanti edilmiş bir şekilde çalışmasını sağlar. Cihazların tüm kredi kartlarını desteklemesine imkân veren TokenOS, ödeme sonrasında finansal işlemlerin mali mevzuatlara uygun bir şekilde kayıt altına alınmasında ve en iyi kullanıcı deneyiminin sunulmasında da önemli rol oynar.

Yazar kasa POS platformunun ikinci kritik bileşeni ise Token operasyonel servislerdir. Ulusal ve uluslararası bilgi güvenliği ve iş sürekliliği regülasyonları ile uyumlu çalışan bu servisler, ödeme uygulamalarının kendi sunucularına güvenli bir network katmanı üzerinden erişimini ve uygulamaların kendi güvenlik anahtarlarını güvenli kanal ile edinmelerini sağlar. Uygulamaların Token çözüm merkezi üzerinden uzaktan güncellenmesi de operasyonel servisler ile mümkündür.

TokenOS işletim sistemi ile uyumlu ödeme uygulamaları geliştirmek isteyen yazılımcı iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza, geliştirici web sitemiz Token Developer Portal üzerinden zengin içerikli yazılım geliştirme kiti ve yönlendirici belgelendirmeler sağlıyoruz.

Bulut Tabanlı Ticaret Platformu TokenX

TokenX, perakendecilerin değişen ihtiyaçlarını karşılamalarını; fiziki, online ve mobil satış kanallarını merkezî ve etkin yönetebilmelerini sağlayan dijital ticaret platformudur. TokenX iş yerleri; bu platform sayesinde alternatif tüm ödeme yöntemlerini alabilir, işlemleri mali belge sistemi ile bütünleştirebilir, mali hareketleri raporlayabilir ve tüm süreçleri daha kolay yönetebilirler.

TokenX platformu ile bütünleşik çalışabilecek stok yönetimi, CRM, ERP gibi entegrasyon uygulamaları geliştirmek isteyen yazılımcı iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza, geliştirici web sitemiz Token Developer Portal üzerinden API uçbirimleri, yazılım geliştirme kiti ve yönlendirici belgelendirmeler sağlıyoruz.

Token Teknoloji Kaynakları

teknoloji


TokenOs işletim sistemimizi oluştururken AOSP ve Linux kernel özelleştirme, cihaz sürücüsü ve gömülü yazılım tasarımı, java ve kotlin yazılım dilleri ile uygulama geliştirme, kriptoloji, güvenlik tasarımı ve EMV kernel gibi kritik teknolojileri kullanıyoruz.

TokenX ve operasyonel servis platformlarımızı oluştururken ve backend yazılım geliştirmede NodeJS, Java yazılım dili ve uyumlu frameworkler; frontend geliştirmede React; son kullanıcıya yönelik mobil geliştirmede ise süper uygulama mimari altyapısı, MVVM uygulama mimarisi ve react native yazılım dilleri kullanıyoruz.

Kullanıcı ve müşterilerimize verdiğimiz SLA’ler gereği, yazılımdaki tüm süreçleri entegre ettiğimiz ve otomatikleştirdiğimiz Token CI/CD yazılımlarımız bizim için çok önemlidir. Platformlarımızın sağlıklı çalıştığını garanti etmek için DevOps yazılımlarımıza da aynı derece önem veriyoruz.

İş Yapış Modelimiz, Kültürümüz ve Sorumluluklarımız

iş yapı


Ekiplerimizi, ürününün müşteri ile tanımlamasından geliştirmesine, kalitesinin artırılmasına ve devreye alınmasına kadar tüm süreçleri gerçekleştirebilecek yetkinliklere sahip, farklı disiplinlerden gelen uzmanlardan oluşan bir yapıda organize ediyoruz. Bu organizasyona da “micro company yapısı” adını veriyoruz.

Aramıza katılacak arkadaşlarımızın işini, ekibini seven ve saygı duyan, sürekli gelişime açık ve hep en iyi olma tutkusunda olan kişilerden olmasına önem veriyoruz.

Hatayı tolere eden kültürümüz ile tecrübemizin en üst düzeye ulaşacağına inanıyoruz.

Ulusal ve uluslararası regülasyonlarla uyumluluğun sorumluluğumuz olduğunu biliyor ve ürün kalitemizi global standartlara taşıdığı için bu sorumluluğu fırsat olarak değerlendiriyoruz.

Sürekli aramıza katılan yeni mezun arkadaşlarımız ile güncelleniyor, çözüm ortaklarımız ile platformumuzu zenginleştiriyor, açık kaynaklardan ve teknoloji ekosisteminden besleniyoruz. Bu sebeplerden dolayı bilgimizi paylaşmanın da bir sorumluluk olduğunu düşünüyoruz.

Bizi ve yazılım geliştirme hedeflerimizi Token Developer Portal üzerinden takip edebilirsiniz.